NSK W1503WS-1PSS-C5Z5 NSK丝杠米克朗   产品参数

NSK W1503WS-1PSS-C5Z5 NSK丝杠米克朗

尺寸 单位:mm

NSK W1503WS-1PSS-C5Z5 丝杠应用领域 3. 避免过度载荷和超载,防止丝杠损坏。 NSK W1503WS-1PSS-C5Z5 NSK润滑单元 2. 长寿命:NSK直线导轨采用高精度设计,寿命长,能满足长时间、高频率的使用需求。 NSK W1503WS-1PSS-C5Z5 nsk dd 马达参数 一、NSK丝杠规格的特点 NSK W1503WS-1PSS-C5Z5 丝杠使用案例