NSK W2807C-9Z-C5Z5 上海nsk滚珠丝杠产品介绍   产品参数

NSK W2807C-9Z-C5Z5 上海nsk滚珠丝杠产品介绍

尺寸 单位:mm

NSK W2807C-9Z-C5Z5 上海nsk滚珠丝杠产品介绍此型号部分数据来源于NSK PSP1210N2AB0221B nsk 丝杠样本